Beschrijving

Ligging:	
De bedrijfsunits zijn gelegen op het bedrijventerrein “Westervoortsedijk” waar onder andere de Gamma, Pontmeyer, en de Kwik-fit gevestigd zijn. 

Omschrijving:
Representatieve bedrijfsunits (productie, opslag en/of kantoor) met voorzieningen zoals toilet, keuken, elektrische overhead deur.

Verhuurbare oppervlakte:
Begane grond       ca. 91 m2 
1ste verdieping      ca. 91 m2 

Totaal            ca. 182 m2

Bereikbaarheid:	
Het object is zeer goed bereikbaar door middel van zowel auto als het openbaar vervoer. 
 
Parkeren:	
Per bedrijfsunit zijn er 2 parkeerplaatsen beschikbaar.
 
Huurprijs:
1.500,-- te vermeerderen met 21% BTW.

Huurtermijn:	
Bespreekbaar.

Servicekosten:
Huurder draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de aansluiting en contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

Huurbetaling:	
Per maand vooruit.

Opleveringsniveau:	

•	Overheaddeur;
•    Pui;
•	Loopdeur;
•	Meterkast met aansluiting voor de levering van gas, water en elektra.
•	e.e.a. kantoor en kantine meubilair tegen betaling ter overname.

Opleveringsdatum:	
vanaf 1 oktober 2020 nader te bepalen. 

Huurovereenkomst:	
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in februari 2015 vastgesteld.

Zekerheidstelling:	
Bankgarantie normaliter ter grootte van drie maanden huur bij 5 jarig huurcontract.

BTW:	
Over de huurprijs wordt BTW in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de huurprijzen is ervan uitgegaan dat de huurder voor minimaal 90% BTW-belaste prestaties in het gehuurde verricht.

Indexering:	
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) 2015=100, reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Voorbehoud:	
Eventuele huurtransacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het object. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Kenmerken