Omschrijving

Ligging:	
Het object is gelegen op het bedrijventerrein “Tatelaar” waar een verscheidenheid aan bedrijven is gevestigd

Bouw gestart, oplevering rond bouwvak 2019

Omschrijving:	
Nieuw te realiseren bedrijfsverzamelgebouw, waarbij er een diversiteit aan units met verschillende afmetingen worden gerealiseerd. 

Bereikbaarheid:	
Het object is zeer goed bereikbaar door middel van zowel auto als het openbaar vervoer. 
 
Verhuurbare oppervlakte:	
Vanaf 76 m²

Prijzen:	
Bedrijfsruimtes	Oppervlak B.V.O.     Huurprijs excl. BTW per maand  Koopprijs excl. BTW
			
Bedrijfsunit 1	104 m²	       €        	               € verkocht 
Bedrijfsunit 2	119 m²	       €    	               € verkocht 
Bedrijfsunit 3 	126 m²	       €     	               € verkocht
Bedrijfsunit 4	129 m²	       €    	               € verkocht
Bedrijfsunit 5   123 m²          €                       € verkocht
Bedrijfsunit 6   133+85 m² terrein  € i.o                     € 170.000,-
Bedrijfsunit 7	133+85 m² terrein  € i.o                     € 170.000,-
Bedrijfsunit 8	104 m²	       €        	               € verkocht 
Bedrijfsunit 9	119 m²	       €    	               € verkocht 
Bedrijfsunit 10 	126 m²	       €     	               € verkocht
Bedrijfsunit 11	115 m²	       €    	               € verkocht onder voorbehoud
Bedrijfsunit 12  154 m²          € i.o                     € verkocht
Bedrijfsunit 13   76 m²         € i.o                     €  67.500,-
Bedrijfsunit 14	375 m²          € i.o                      € 285.000,- bestaand o.g.
Bedrijfsunit 15  135 m²          € i.o                     €  99.500,- bestaand o.g.
Bedrijfsunit 16  135 m²          € i.o                     €  99.500,- bestaand o.g.
Bedrijfsunit 17	272 m²          € i.o                     € 380.000,-

Huurtermijn:
5 jaar, vervolgens telkens te verlengen met een termijn van 5 jaar.

Servicekosten:	
Huurder draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de aansluiting en contracten met de desbetreffende nutsbedrijven.

Huurbetaling:	
Per maand vooruit.

Opleveringsniveau:	
Casco. In overleg met eigenaar is er een mogelijkheid de units naar wens af te bouwen

Opleveringsdatum:	
in overleg

Huurovereenkomst:	
Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a volgens het model door de Raad voor Onroerende Zaken in juli 2003 vastgesteld.

Zekerheidstelling:	
Bankgarantie ter grootte van drie maanden huur, te vermeerderen met BTW en servicekosten

BTW:	
Over de huurprijs wordt BTW in rekening gebracht. Bij het vaststellen van de huurprijzen is ervan uitgegaan dat de huurder voor minimaal 90% BTW-belaste prestaties in het gehuurde verricht.

Indexering:	
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van de consumentenprijsindex (CPI) 2006=100, reeks alle huishoudens, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Aanvaarding:
in overleg

Zekerheidstelling:
Bij een eventuele kooptransactie dient koper een waarborgsom/ bankgarantie te stellen ter hoogte van 10% van de koopsom. 

Voorbehoud:
Eventuele transacties dienen ter goedkeuring te worden voorgelegd aan opdrachtgever c.q. eigenaar van het object. Tot deze goedkeuring verleend is, zijn alle uitgebrachte aanbiedingen geheel vrijblijvend.

Kenmerken